Adatvédelem

Adatvédelem Tarsashazbroker.hu

Adatvédelmi elv -- Tájékoztató

A Korrekt Partner Kft az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
  • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
  • A hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény VIII. fejezetében foglalt rendelkezések
  • A hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító-kijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 253./2001. (XII. 18.) kormányrendelet
  • Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény

Adatkezelési, jogi nyilatkozat

Az Ön adatait, amelyek a honlapunk látogatásával összefüggésben kerülnek a kezelésünkre, a Korrekt Partner Kft nem adja tovább, kivéve azokat az automatikusan képződő technikai adatokat, melyek a honlap látogatásakor és azzal összefüggésben, a szolgáltatónál és az üzemeltetőnél keletkeznek.

 

Az általink kezelt és gyűjtött adatokra általában igaz:

 

-         nem adjuk ki harmadik fél részére (ha csak erre nem kapunk felszólítást állami szervtől),

-         nem küldünk kéretlen reklám anyagot

-         nem gyűjtünk felhasználói adatokat

-         az Ön kifejezett kérésének megfelelően az elektronikus formában küldött

meghatalmazása bármikor visszavonható.

A honlapon, egyéb személyes adatkezelés nem folyik.

Jogi nyilatkozat:

A tarsashazbroker weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű

A Korrekt Partner Kft vállalja, hogy a Felhasználó által a tarsashazbroker.hu weboldalon szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges, a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatok megszerzése és feldolgozása során különös figyelmet fordít az 1998. évi VI. törvény (az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről), valamint az 1992. évi LXIII. törvény (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról), az 1995. évi CXIX. tv. (A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név,- és lakcímadatok kezeléséről) fokozott betartására.

A tarsashazbroker.hu nem vállal felelősséget törvénytelen, fenyegető, sértő, rágalmazó, obszcén vagy illetlen tartalomért, semmiféle egyéb tartalomért, vagy anyagért, ami megsérti, megszegi bármely más személy, ill. szervezet jogait, beleértve korlátozás nélkül minden olyan adatátvitelt, ami bűntettnek minősülő viselkedést jelentene, vagy arra ösztönözne; polgári terhet idézne elő, vagy megsértene bármilyen arra vonatkozó törvényt vagy jogszabályt.

Nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért, beleértve a használat-, adat- vagy profitveszteségből adódott kárt, amely a weboldal használatából vagy oldalainak tartalmából eredhet.

A weboldal oldalain lévő információ tartalmazhat pontatlanságokat és grammatikai hibákat. Az oldalakon lévő információ időről-időre megújulhat, és néha elavult is lehet. Nem vállalunk felelősséget sem az ezeken az oldalakon lévő információk napra készen tartásáért, sem pedig annak elmulasztásáért.

Nem vállalunk felelősséget azon további linkekért, amelyeket a harmadik fél által üzemeltetett oldalakon találhatóak. Ezeket a linkeket csak a felhasználók elégedettsége érdekében jelenítjük meg, és egyik link megjelenítése sem jelenti az azt tartalmazó weboldal tartalmának Korrekt Partner Kft általi jóváhagyását. Nem vállalunk felelősséget egyetlen ilyen oldal szerzői jogi engedékenységéért sem.

Bár igyekszünk, de Cégünk nem garantálja, hogy a szolgáltatás zavartalanul és hibamentesen működik, illetve, hogy a szolgáltatásban észlelt hibák azonnali kijavításra kerülnek. Továbbá nem garantáljuk, sem biztosítjuk, hogy az oldalon elérhető fájlok az oldalról letöltve vagy elektronikus levélben az oldalon keresztül továbbítva vírusmentesek, vagy nem tartalmaznak olyan más kódokat (worm-ot, trójait stb...), melyek szennyező vagy romboló tulajdonsággal bírnak. Kizárólag Ön, mint felhasználó felelős az ezen ártalmas kódok gépére történő bejutásának megelőzéséért, a rendszeres ellenőrzésért, azért, hogy eleget tegyen bizonyos viszonyítva egy külső eszközt tartson fenn elveszett adatok helyreállítására.

A tarsahazbroker.hu használatának feltételként Ön beleegyezik abba, hogy nem fog:

feladni vagy továbbítani törvénytelen, fenyegető, sértegető, rágalmazó, obszcén vagy illetlen információt, sem bármilyen más anyagot, beleértve korlátozás nélkül minden olyan adatátvitelt, ami bűntettnek minősülő viselkedést jelentene, polgári terhet idézne elő, vagy megsértene bármilyen arra vonatkozó törvényt vagy jogszabályt , illetve

olyan anyagot feladni vagy továbbítani, ami megsérti bármely más személy jogait; idetartoznak azok az anyagok is, amik titoktartást szegnének meg nyilvánosságra hozatalukkal, vagy olyan anyagok is, amik szerzői joggal, védjeggyel, vagy bármely más tulajdonosi joggal védve vannak; továbbá származék munkák megjelentetése, anélkül, hogy előtte a tulajdonos vagy a megfelelő jogosult személy engedélyét adná publikálásukhoz, valamint

feladni vagy közvetíteni bármilyen olyan anyagot ami vírust vagy más ártalmas komponenst tartalmazhat,

letölteni olyan fájlt, amelyet más felhasználó hirdetett, ha Ön tudja, vagy feltehetőleg tudnia kellene, hogy a fájl nem terjeszthető legálisan ilyen módon.

 

Biztonság:

Ahhoz, hogy megvédjük a felhasználó személyes adatait a jogosulatlan hozzáférés és publikálás ellen, számos eszközt felhasználunk.

Cégünk szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Ennek ellenére, ahogy azt a felhasználó feltehetően tudja, semmi sem tökéletes, ezért a teljes és tökéletes biztonságra garanciát nem nyújtunk.

Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy a megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel. Amennyiben valótlan adatokat szolgáltat, vagy másvalaki személyes adatait adja meg, az érintettnek ebből kára származhat, és polgári jogi, büntetőjogi és szabálysértési eljárást kezdeményezhet.

Felhasználási feltételek:

A Tarsashazbroker.hu számára kiemelt fontosságú cél a látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. Cégünk elkötelezi magát a látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.

Szolgáltatonk a SONITAR kft az adatokat csak adminisztrációsan kezeli, csak technikai feladatok ellátására szoritkozik az adatkezelő munkája, abba beletekintése nincs. Biztosíthatjuk, hogy a Korrekt Partner kft a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

A kezelt adatok köre
A tarsashazbroker.hu weboldalon nyújtott egyes szolgáltatások igénybevétele regisztrációhoz kötött, melynél az adatkezelő adatokat kérhet a felhasználótól. A regisztráció feltétele az ebben a dokumentumban leírt Felhasználási feltételek elfogadása. Amikor regisztrál a weboldalunkon azzal a céllal, hogy hozzáférhessen a regisztrációhoz kötött szolgáltatásainkhoz, ezzel egyidejűleg elfogadja az ebben a dokumentumban foglalt Felhasználási feltételeket.


A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál.

Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a honlap látogatottsági statisztikák elkészítésére használja.

 

A regisztrációval a felhasználók hozzájárulnak, hogy a Korrekt Partner Kft. a személyes adataikat kezelje. A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa megadott vezeték- és keresztneve valamint azonosítója az általa a rendszeren keresztül küldött elektronikus levelek fejlécében megtalálható.

3. Az adatkezelés célja
A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból, valamint az elektronikus levél elküldésének biztosítása érdekében történik.
A regisztráció során a Korrekt Partner Kft. kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja a honlap szolgáltatásainak igénybevételét szolgálja, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikációt biztosítja. Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására kerül sor.
Az Ön által megadott kapcsolattartásra szolgáló adatokat megfelelő elővigyázatossággal tároljuk, és kizárólag a következő célokra használjuk:

- E – mail levél küldésére, kapcsolattartásra

- Értesítések és hírek küldése a az Önt érdeklő szolgáltatásaival, lényegesebb változásokkal, fejlesztésekkel, újabb szolgáltatások hozzáadásával kapcsolatban.
- Más, megítélésünk szerint Önt valószínűleg érdeklő információk, ajánlatok,

küldése, a pénzügyi, -biztosítási piacon megjelenő új témák és szabályozók körében.

Az adatkezelő a fent megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.


4. Az adatkezelés időtartama
A látogatás idejére vonatkozó adatokat (IP cím, operációs rendszer és böngésző adatok) a rendszer a böngésző bezárásakor automatikusan törli.
A személyes adatait mindaddig tároljuk, amíg Ön ennek az ellenkezőjét kifejezetten nem kéri. Az adatai eltávolítására szolgáló kérését a felhasználó jelezheti írásban az adatkezelő postacímén vagy az leiratkozási e-mail címen.
A felhasználó kérését az adatkezelő legkésőbb 2 munkanapon belül teljesíti.

5. Kéretlen levelek
Az adatkezelő soha, semmilyen indokkal vagy módon nem küld ki kéretlen e-maileket (SPAM). Kizárólag olyan email címekre küldünk ki e-maileket, amelyeknek a tulajdonosa a weboldalunkon történő regisztrációval és a weboldal Felhasználási feltételeinek elfogadásával erre engedélyt adott. Amennyiben a felhasználó úgy gondolja, hogy kéretlen levelet kapott tőlünk, vagy valakitől, aki a Korrekt Partner Kft. képviselőjének adja ki magát, kérjük, értesítsen minket és mi haladéktalanul kivizsgáljuk az ügyet. A vizsgálat segítése érdekében kérjük, adjon meg minden részletet, amit csak tud, és továbbítsa nekünk az Ön által kapott e-mailt teljes egészében.


Szerzői jogvédelem
A tarsashazbroker.hu honlapon elérhető minden anyag szerzői jogvédelem alatt áll. Használatuk feltétele, hogy a felhasználó az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja.

A tarsashazbroke.hu -n található anyagokat kizárólag a kezelő előzetes írásbeli engedélyével jogosult egészben vagy bármely részben másolni, továbbítani, módosítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságra hozni.

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK:

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a regisztrációnál jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

Az érintett kérelmére a Korrekt Partner Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

A Korrekt Partner Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Korrekt Partner Kft. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

A Korrekt Partner Kft Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:

Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: 06.1.269.3541
Telefax: 06.1.269.3541
E-mail: adatved@obh.hu

Felügyeleti szerveink:

Név: Budapest Főváros Közigazgatási Hivatal
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Székhely: 1088 Budapest, József krt. 6
Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 234.


Kikötés
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését.
A tarsasházbroker.hu bár elkötelezett a szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a rendszer használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.