Szolgáltatások

Válasszon szolgáltatásain közül.

Társasházi közös képviselők és társasházkezelők felelősségbiztosításaTörvényi szabályozása már régen megtörtént . Elmondható, hogy igen szerteágazódó a terület, mivel a törvényi kitétel „ az elvárható magatartás „ ennek tágabb teret, értelmezési lehetőséget ad. Hasonló ügyek ítélete is eltérő lehet, ha csak egy-két aprócska részlet más. Tapasztalható, hogy a kártérítési mértékek - főleg a nem vagyoni tekintetében - egyre magasabbra kúsznak, akár több milliós kártérítést is megítélnek.

A törvény betartása mindenkire nézve kötelező:

  • aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
  • mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogyan az adott helyzetben – általában – elvárható. / Ptk. 339§. /

A felelősségbiztosítás négy szintű szabályozásban valósul meg, ezek:

  • Ptk. általános szabályai
  • Ptk. XLV. fejezetének a biztosításra vonatkozó közös szabályai
  • a vagyonbiztosításra vonatkozó különös szabályok
  • a felelősségbiztosítást szabályozó Ptk. 559 §.

A felelősségbiztosítási szerződésben tehát a biztosítási szerződés egy kárkötelemmel találkozik, hiszen a biztosított – a biztosítási esemény bekövetkezte esetén – egyben károkozó, aki az általa okozott kárért felelős. Biztosítási esemény akkor következik be, amennyiben a biztosított másnak olyan kárt okoz, mellyel –a magyar jog szabályai alapján- kártérítési felelőséggel tartozik, valamint a biztosítási feltétel tartalmazza ezen kártípus bevállalását .

A felelősségbiztosítás lényegében a vagyonbiztosítás egyik fajtája. A felelősségbiztosítási szerződés alapján a jogviszony szerkezetileg hárompólusú: Károsult - károkozó /biztosított/ - BIZTOSÍTÓ kapcsolat-rendszerében működik.

Kárigény esetén minden esetben vizsgálják a jogalapot. Történt-e szándékos károkozás, kötelezettség vétkes megszegése, jogellenes magatartás vagy más felróható mulasztás ?

Bizonyítási teher:

Károsult bizonyítja:

  • a kár mértékét
  • károkozó magatartása és a kár közötti okozati összefüggést.

Károkozó bizonyítja:

  • úgy járt el, ahogyan az adott helyzetben általában tőle elvárható.

Kármegosztás esete:

  • a károsult a kár elhárítása, illetőleg csökkentése érdekében úgy köteles eljárni, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Meg kell megtéríteni a kárnak azt a részét, amely abból adódott, hogy e kötelezettségének nem tett eleget. Vizsgálják a jogalapot, volt –e jogellenes magatartás vagy más felróható mulasztás. ( közrehatás)

A felelősség kérdése mindig egy bírósági döntés. Tudni kell, hogy a bíróság értékeli a helyzetet, a fellelhető bizonyítékokat, majd szabad mérlegelés alapján dönt. / Ezt érzik néha, néhányan „szubjektív” döntésnek. /

Bírósági esetekben előre fel kell készülni arra, ki mit tud bizonyítani. A kártérítési perben a biztosító társaság részt vesz, pervesztés esetén pedig a biztosítási feltétel szerint anyagilag helytáll, ezért jó, ha felelősségbiztosítással rendelkezik a közös képviselő.

Ez megfelelő jogi hátteret, könnyebbséget, biztonságot teremt.

Ha a kár bekövetkezik, vagy valakinek „kedve” támad pert indítani a közös képviselővel szemben - valamilyen címen - akkor a biztosított / szerződése alapján / követelheti, hogy a biztosító a szerződésben meghatározott mértékben és feltételek szerint mentesítse őt olyan kár megtérítése alól, amelyért jogszabály szerint felelős, Ptk. 559. § /, és a biztosítási feltételekben a biztosító azt vállalta.

Maga a biztosítás olcsó, a bekövetkezhető kárhoz képest nagyon jól használható - mint pajzs vagy a versenytárgyalás egyik bástyája - és mindenki számára - megismerve helyzetét -, szívesen adunk előzetes tájékoztatást, díjszámítást.